Verdenslista: 18.12.88-25.05.2020

Svarthodevever (paroptus) i Kenya, 2020.
Slettestruts, Knoppsvane, Dvergsvane, Sangsvane, Svartsvane, Snøgås, Sædgås, Kortnebbgås, Tundragås, Stripegås, Grågås, Kanadagås, Hvitkinngås, Ringgås, Gravand, Niland, Sporegås, Mandarinand, Brudeand, Brunnakke, Amerikablesand, Snadderand, Krikkand, Amerikakrikkand, Bøffeland, Hjelmfiskand, Stokkand, Rødfotand, Stjertand, Knekkand, Skjeand, Taffeland, Hvitøyeand, Ringand, Toppand, Bergand, Kamand, Maskeplystreand, Rødnebband, Kappand, Elveand, Fløyelsand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Brilleand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand, Rapphøne, Vaktel, Jerpe, Lirype, Fjellrype, Orrfugl, Storfugl, Fasan, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Dvergdykker, Toppdykker, Gråstrupedykker, Horndykker, Svarthalsdykker, Svartbrynalbatross, Praktfregattfugl, Havhest, Gulnebblire, Grålire, Havlire, Havsvale, Stormsvale, Havsule, Hvitpelikan, Rosenpelikan, Brunpelikan, Beringskarv, Amerikaslangehals, Afrikaslangehals, Langhaleskarv, Storskarv, Toppskarv, Dvergskarv, Totoppskarv, Blåhakeskarv, Rørdrum, Dvergrørdrum, Prakthegre, Natthegre, Krabbehegre, Grønnrygghegre, Gulkronehegre, Blåhegre, Kuhegre, Snøhegre, Topphegre, Silkehegre, Skyggehegre, Strandhegre, Duskhegre, Goliathegre, Brilledverghegre, Egretthegre, Gråhegre, Svarthodehegre, Herodiashegre, Purpurhegre, Bronseibis, Hadadaibis, Hvitgrimeibis, Helligibis, Skyggefugl, Svartstork, Stork, Gulnebbstork, Blåmaskestork, Ullhalsstork, Afrikagapenebb, Beltestork, Marabustork, Skjestork, Afrikaskjestork, Rosenskjestork, Flamingo, Rødflamingo, Kalkunkondor, Sekretærfugl, Lammegribb, Åtselgribb, Gåsegribb, Palmegribb, Hettegribb, Hvitryggribb, Øregribb, Svartglente, Glente, Svaleglente, Flaggermusglente, Havørn, Slangeørn, Svartbrystslangeørn, Brunslageørn, Sivhauk, Afrikasivhauk, Myrhauk, Steppehauk, Enghauk, Kubahauk, Hønsehauk, Spurvehauk, Trostehauk, Østsanghauk, Gabarhauk, Shikrahauk, Bantuhauk, Klatrehauk, Musvåk, Fjellvåk, Vepsevåk, Rødhalevåk, Koksvåk, Bredvingevåk, Gresshoppevåk, Augurvåk, Storskrikørn, Småskrikeørn, Dvergørn, Flodørn, Savanneørn, Bantuørn, Keiserørn, Afrikahaukørn, Svartørn, Kampørn, Gjøglerørn, Toppørn, Kongeørn, Fiskeørn, Spurvefalk, Rødfalk, Tårnfalk, Aftenfalk, Dvergfalk, Lerkefalk, Termittfalk, Skiferfalk, Sotfalk, Slagfalk, Jaktfalk, Vandrefalk, Hjelmperlehøne, Kokufrankolin, Gulstrupefrankolin, Gråkrontrane, Koritrappe, Svartbuktrappe, Vannrikse, Myrrikse, Åkerrikse, Sivhøne, Amerikapurpurhøne, Sothøne, Trane, Jomfrutrane, Riksetrane, Triel, Flekktriel, Vanntriel, Avosett, Svartkronestylteløper, Tjeld, Amerikasvarttjeld, Heilo, Tundralo, Savanneløper, Brakksvale, Smedvipe, Sporevipe, Langtåvipe, Stripehodevipe, Kronvipe, Sørgevipe, Fjellsørgevipe, Svarttoppvipe, Vipe, Dverglo, Sandlo, Amerikasandlo, Tykknebblo, Hvitbrystlo, Tobeltelo, Kittlitzlo, Hvitkranslo, Rødbrystlo, Ørkenlo, Boltit, Præriesnipe, Småspove, Storspove, Langnebbspove, Kanelspove, Svarthalespove, Lappspove, Krabbeeter, Riksesnipe, Styleløper, Svartkronestylteløper, Steinvender, Polarsnipe, Brushane, Fjellmyrløper, Tundrasnipe, Temmincksnipe, Sandløper, Myrsnipe, Fjæreplytt, Dvergsnipe, Pygmesnipe, Sandsnipe, Svømmesnipe, Polarsvømmesnipe, Skogsnipe, Sotsnipe, Gluttsnipe, Gulbeinsnipe, Plystresnipe, Willetsnipe, Damsnipe, Grønnstilk, Rødstilk, Kvartbekkasin, Rugde, Enkeltbekkasin, Dobbeltbekkasin, Polarjo, Tyvjo, Fjelljo, Storjo, Askemåke, Sotmåke, Dvergmåke, Sabinemåke, Krykkje, Kanadahettemåke, Hettemåke, Lattermåke, Franklinmåke, Steppemåke, Svartehavsmåke, Fiskemåke, Ringnebbmåke, Sildemåke, Gråmåke, Amerikagråmåke, Kaspimåke, Gulbeinmåke, Gråvingemåke, Grønlandsmåke, Polarmåke, Eskimomåke, Svartbak, Kaliforniasvartbak, Amerikadvergterne, Dvergterne, Sandterne, Rovterne, Hvitkinnsvartterne, Svartterne, Hvitvingesvartterne, Splitterne, Kongeterne, Bengalterne, Langnebbterne, Prærieterne, Makrellterne, Rødnebbterne, Rosenterne, Hvitkinnterne, Amerikasaksenebb, Lomvi, Polarlomvi, Alke, Teist, Alkekonge, Lunde, Maskesandhøne, Bydue, Skogdue, Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Sørgedue, Vestindiadue, Hvitpannevakteldue, Krittnakkedue, Spragledue, Grønnflekkavledue, Maskedue, Tamburindue, Savannedue, Rødøyedue, Klagedue, Palmedue, Rustvingedue, Trolldue, Afrikagrønndue, Gjøk, Jakobinergjøk, Diderikgjøk, Hvitbrynsporegjøk, Svartsporegjøk, Hubro, Gråhubro, Snøugle, Haukugle, Spurveugle, Kattugle, Lappugle, Slagugle, Hornugle, Dverghornugle, Jordugle, Perleugle, Nattravn, Tårnseiler, Gråseiler, Alpeseiler, Mesaseiler, Brunseiler, Småseiler, Hvitgumpseiler, Granittseiler, Svartseiler, Afrikapalmeseiler, Flaggermusseiler, Kubatodi, Brunmusfugl, Hvitkronmusfugl, Isfugl, Terneisfugl, Savanneisfugl, Tiaraisfugl, Pygmeisfugl, Bieter, Blåkinnbieter, Dvergbieter, Blåbrystbieter, Sebrabieter, Blåkinnbieter, Blåråke, Brednebbråke, Savanneråke, Striperåke, Hærfugl, Nordsabelnebb, Gulnebbtoko, Rødnebbtoko, Rødmaskehornravn, Tåreskeggfugl, Rødpannekobberslanger, Termittperleskjeggfugl, Vendehals, Kubaspett, Palmespett, Gråspett, Grønnspett, Svartspett, Flaggspett, Swahilispett, Dunspett, Indianerspett, Lundspett, Hvitryggspett, Dvergspett, Tretåspett, Halsbåndparakitt, Munkeparakitt, Kubaparakitt, Rødflekkparakitt, Grønnkinnamazon, Gulissepapegøye, Hvitbukturako, Rødtoppturako, Svartkronebrednebb, Dverglerke, Somalidverglerke, Topplerke, Trelerke, Sanglerke, Fjellerke, Melankolilerke, Flagrelerke, Krattlerke, Savannelerke, Rustdverglerke, Sylklolerke, Masailerke, Brunrygglerke, Tresvale, Talassinsvale, Sandsvale, Klippesvale, Låvesvale, Taksvale, Amursvale, Nordtaggsvale, Kubasvale, Brunstrupesandsvale, Halsbåndsvale, Bredstripesvale, Trådhalesvale, Hvithodesagsvale, Grågumpsvale, Purpursvale, Antilltrupial, Purpurhodetrupial, Kubatrupial, Gullbryntrupial, Gulhodetrupial, Storhaletrupial, Rødvingetrupial, Englerketrupial, Glanstupial, Markpiplerke, Trepiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Tartarpiplerke, Myrpiplerke, Vannpiplerke, Skjærpiplerke, Gullpiplerke, Skarlagenpiplerke, Savannepiplerke, Malindipiplerke, Gulerle, Vintererle, Linerle, Afrikaerle, Bergerle, Svartlarveeter, Purpurlarveeter, Hagebylbyl, Sidensvans, Fossekall, Meisesmett, Gjerdesmett, Kaktussmett, Jernspurv, Rødstrupe, Nordgulstrupe, Nattergal, Sørnattergal, Hvitstrupenattergal, Blåstrupe, Svartrødstjert, Rødstjert, Østblåfugl, Buskskvett, Svartstrupe, Steinskvett, Middelhavssteinskvett, Stjerneskvett, Hvitbryntrosteskvett, Mønjetrosteskvett, Brilletrost, Steintrost, Termittskvett, Sangklippeskvett, Beltesteinskvett, Isabellasteinskvett, Svartstrupesteinskvett, Hvitbrynkrattskvett, Flekkpalmeskvett, Smekkepalmeskvett, Eremittskogtrost, Ringtrost, Svarttrost, Gråstrupetrost, Kubasolitærtrost, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Duetrost, Vandretrost, Sangspottefugl, Buskparula, Myrteparula, Myrparula, Svarthetteparula, Gulparula, Gulhodeparula, Klatreparula, Olivenkroneparula, Mesquiteparula, Pinjeparula, Gresshoppesanger, Elvesanger, Gulsanger, Spottesanger, Krattklorsanger, Kaffersanger, Afrikarørsanger, Bantusanger, Bleksanger, Umbrasanger, Savannestumpsanger, Ruststumpsanger, Sivsanger, Åkersanger, Busksanger, Myrsanger, Rørsanger, Trostesanger, Rødstrupesanger, Svarthodesanger, Ørkensanger, Hauksanger, Møller, Tornsanger, Hagesanger, Munk, Gulbrynsanger, Gransanger, Løvsanger, Lappsanger, Gulbukeremomela, Fulanieremomela, Trillegressanger, Villnissanger, Gråsmettsanger, Gulbrystapalis, Brunstrupeapalis, Strimmelparadismonark, Blåhodemonark, Fuglekonge, Rubinfuglekonge, Gråfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Sølvfluesnapper, Drongofluesnapper, Tornfluesnapper, Askefluesnapper, Sothodeløvtimal, Sangvireo, Arawakvireo, Karibpivi, Kubatyrann, Vestkongetyrann, Storkongetyrann, Bikolibri, Rødmaskekolibri, Chaparralkolibri, Svartstrupekolibri, Kubasmaragd, Skjeggmeis, Pungmeis, Stjertmeis, Blåmeis, Kjøttmeis, Svartmeis, Krattmeis, Toppmeis, Løvmeis, Granmeis, Lappmeis, Hvitbrystspettmeis, Spettmeis, Amerikameis, Hvitbukmeis, Somalimeis, Trekryper, Amerikatrekryper, Gullvingesolfugl, Mellomsolfugl, Ametystsolfugl, Akasiesolfugl, Skarlagenbrystsolfugl, Fagersolfugl, Venussolfugl, Smykkesolfugl, Tornsolfugl, Tornskate, Amerikavarsler, Varsler, Brunvarsler, Rødhodevarsler, Svartryggvarsler, Savannevarsler, Akasievarsler, Rosenvarsler, Rødhalevarsler, Skjærevarsler, Tropebobo, Skiferbuskvarsler, Brubru, Sørdunrygg, Rødnebbamarant, Gråhodebuskvarsler, Hvittopphjelmvarsler, Savannedrongo, Tverrhaledrongo, Kvasthaletrogon, Nøtteskrike, Blåskrike, Furuskrike, Krattskrike, Pinjeskrike, Lavskrike, Skjære, Nøttekråke, Kaie, Alpekaie, Kornkråke, Svartkråke, Kråke, Amerikakråke, Kubakråke, Huskråke, Hvitbrystkråke, Smalnebbkråke, Ravn, Kopjeravn, Savannepirol, Gullpirol, Gulnebboksehakker, Rødnebboksehakker, Stær, Rosenstær, Bekstær, Rødvingestær, Blåøreglansstær, Fiolettglansstær, Ametyststær, Kanelbukstær, Praktstær, Masaistær, Flikstær, Gråspurv, Pilfink, Middelhavsspurv, Masaispurv, Brunspurv, Rustnakkevever, Tykknebbspurv, Rødvingevever, Hvitbrynvever, Hvithodevever, Landsbyvever, Svartmaskevever, Svarthodevever, Brillevever, Akasievever, Bergvever, Tykknebbvever, Dvergvever, Gulryggvever, Palmevever, Skogvever, Rødhodevever, Blodnebbvever, Heksevever, Hvitvingevever, Gulkronebisp, Rødbisp, Svarthettebisp, Gråkappeastrild, Rødnebbamarant, Vatreastrild, Lualabaastrild, Savannesølvnebb, Gråhodesølvnebb, Bronsemannikin, Paradisenke, Landsbyenke, Bokfink, Bjørkefink, Gulirisk, Grønnfink, Rødkardinal, Stillits, Gulstillits, Småstillits, Grønnsisik, Tornirisk, Bergirisk, Gråsisik, Brunsisik, Polarsisik, Kanariirisk, Gulirisk, Olivenirisk, Sitrongumpirisk, Stripeirisk, Svartfibi, Gråfibi, Båndkorsnebb, Grankorsnebb, Furukorsnebb, Husrosenfink, Rosenfink, Meksiko husfink, Konglebit, Dompap, Kjernebiter, Flekktovi, Grønntovi, Vinterjunko, Svartstrupespurv, Svarthakespurv, Lappspurv, Snøspurv, Gulkronespurv, Gråhodespurv, Gulspurv, Pavespurv, Hortulan, Sivspurv, Svarthodespurv, Brunhodespurv, Kornspurv, Negritospurv, Musespurv, Hvitkronespurv, Pirolfink, Sebraspurv, Gråsidespurv


Lista består av observasjoner gjort i 25 forskjellige land. 
Kun arter som regnes i kategori A-C hos de ulike nasjonale sjeldenhetskomiteene er inkludert.